Hoogstambrigade – nieuw tel.nr.

Wil je een afspraak maken met de Hoogstambrigade? Dat kan via het (nieuwe) mobiele nummer 06-83691428 of via de email fja.mja@gmail.com<mailto:fja.mja@gmail.com>

De hoogstambrigade is een groep van vrijwilligers uit Bunne-Winde, die medebewoners helpt met het snoeien van hun fruitbomen. Ze zijn geschoold door Landschapsbeheer Drenthe en krijgen jaarlijks een korte bijscholing over snoeien, ziekten en plagen.
Goed snoeien betekent namelijk een betere vitaliteit van de fruitboom en kans op meer en beter fruit.