Lezingen door Natuurmonumenten en Landschapsbeheer, 25 feb 2016

Op 25 februari jongstleden was er een avond georganiseerd met twee lezingen. De eerste lezing werd gegeven door Reiner Hartog van Natuurmonumenten en de tweede lezing door Bart Kuiper van Natuurmonumenten. Reiner vertelde over houtwallen en het ontstaan ervan. Ze ontstonden in de tijd dat woeste gronden ontgonnen werden om … Lees verder Lezingen door Natuurmonumenten en Landschapsbeheer, 25 feb 2016