De gemeente Tynaarlo is al een aantal jaren bezig om alle doorgaande wegen binnen de bebouwde kom als ’30-km-zone’ aan te merken.

Nog dit jaar wordt bij de toegangswegen van de bebouwde kom van Bunne de komgrens accentuering aangebracht (zie foto Oudemolen als voorbeeld). In week 48, maandag 28 november, zal worden gestart met het accentueren van de komgrenzen. De gemeente Tynaarlo zal hiermee 2 à 3 dagen bezig zijn, waarbij het verkeer overigens niet gestremd zal worden.

De weg wordt versmald door kleine verhogingen -landbouwverkeer kan daar gewoon over heen rijden- en door het aanbrengen van belijningen. Tevens worden de maximale snelheden op de bestrating aangebracht. Daarnaast wordt de kruising in Bunne -bij De Melkfabriek en ’t Huys van Bunne- een gelijkwaardige kruising.

Het kruispunt zal een beetje verhoogd worden en de klinkers op het kruispunt zullen een afwijkende kleur krijgen ten opzichte van de wegen. De kruising wordt niet groter of kleiner, zodat ook dit voor landbouwverkeer geen beperkingen geeft.

De werkzaamheden aan het kruispunt worden vermoedelijk in het voorjaar van 2017 gepland, waarbij het kruispunt 2 à 3 weken afgesloten zal zijn. Zodra hierover meer informatie is, wordt het op deze website geplaatst.

Heb je vragen, dan kun je deze mailen naar dorpsbelangen@neisputter.nl of contact opnemen met Herman Kolker, beleidsadviseur Verkeer en Vervoer gemeente Tynaarlo via h.j.kolker@tynaarlo.nl of 0592-266938.