Verslag 16 Februari

In het Huys te Bunne was op 16 februari jongstleden onze jaarvergadering. Voorzitter Yvonne heet een nieuw lid welkom en Janny Been wordt verontschuldigd vanwege familieomstandigheden.

Bij de ingekomen stukken zit een felicitatie van het hoofdbestuur ter gelegenheid van ons 55-jarig bestaan dit jaar, een uitnodiging voor een themadag van de Provinciale Agrarische Commissie op 27 februari en de Culturele Commissie meldt ons de dansdagen op 18 en 20 april en de zangdag op 23 maart, het Kenniscentrum Handwerken en textiele werkvormen meldt de expositie op 6 en 7 april bij Meursing in Westerbork en verder is er het overlijdensbericht van dhr. G. Been.

Op 25 april is de jaarvergadering van de Provinciale Vrouwen van Nu in Westerbork. De leut en teut- morgen van 13 juli wordt verplaatst naar 6 juli.

Het financiële verslag wordt bekeken en de kascommissie doet haar verslag en dan volgt het blokje jubilerende leden. 40 Jaar lid zijn Dinie Lukassen, Diny Gomarus, Lucie Keun en Dini Loman, 25 jaar lid Janny Boer en Fenna Stevens. Daarna wordt afscheid genomen van de perscommissieleden Aaf Siegers en Roelfien Sandker, voor deze commissie wordt nog steeds aanvulling gezocht. Verder wordt Resi Stevens bedankt voor het ontwerpen en maken van ons jaarboekje en Dini Lukassen voor het verzorgen van de website en van de foto’s, ook voor deze avond. Dan volgt het afscheid van Mimi Santes als bestuurslid.

Na de pauze deelt de fietscommissie mee dat de avondfietstocht dinsdag 6 juni zal zijn, vertrek 19.00 uur en de dagfietstocht dinsdag 1 augustus, vertrek 9.00 uur beide bij Eetcafé Hoving Donderen. De beamer is in stelling gebracht en we krijgen een keur aan foto’s te zien van activiteiten van de afgelopen jaren in willekeurige volgorde. Dan is het de beurt aan een groep van de Jonge meiden met “Sister- act” waar ze bij de Play-back avond in Donderen succes mee oogsten. Vervolgens krijgen we weer foto’s te zien die vele herinneringen oproepen en dan laten twee van de Jonge Meiden “Meneer en mevrouw De Bok” van André van Duin en Corry van Gorp herleven, wat behoorlijk op de lachspieren werkte. Tot slot nog een serie foto’s en dan sluit Yvonne de avond af met de uitnodiging voor de volgende avond 14 maart bij Eetcafé Hoving in Donderen.