Vele handen maken licht werk

Vele handen maken licht werk. Ongeveer 1,5 jaar was er bijna niks gedaan.  Het gras stond heel hoog en overwoekerde de speeltuin. Gelukkig was de opkomst groot en is het zo goed als schoon.  Ook de Hardenstee zelf is weer mooi schoon van binnen en van buiten.  We hopen dat er deze zomer weer activiteiten georganiseerd kunnen worden. 

Namens Dorpsbelangen, 

Irène