en eventuele claims richting NAM

Beste dorpsgenoten

de Minister van Economische Zaken is van plan om aan NAM goedkeuring te geven voor het verder uitvoeren van het winningsplan Westerveld. Onder dat winningsplan vallen gasvelden in onder andere Vries ,  verder hebben we in Bunne , Winde en Bunnerveen  natuurlijk nog te maken met de gasopslag Langelo.

Dorpsbelangen heeft vorig jaar een zienswijze ingediend over deze voorgenomen voortzetting van de winning en nu zal de gemeente Tynaarlo binnenkort beslissen of zij in beroep gaat  tegen dit voorgenomen besluit van de Minister. Als Dorpsbelangen zullen wij geen beroep aantekenen.

Vorig jaar  hebben wij ons als Dorpsbelangen aangesloten bij de zienswijze van de gemeente Tynaarlo namelijk dat een adekwate regeling voor afdoening en vergoeding van schades en compensatie van negatieve aspecten als harde voorwaarde voor een instemmingsbesluit dient te worden opgenomen.

Om nu een beeld te krijgen binnen Bunne Winde en Bunnerveen , zouden wij graag willen inventariseren:

– of er zich schade aan huizen heeft voorgedaan. Het is natuurlijk lastig om uit te maken of schade veroorzaakt wordt door gaswinning/gasopslag of door bijvoorbeeld een laag grondwaterniveau, maar de NAM dient in Groningen te bewijzen dat de schade níet veroorzaakt wordt door gaswinning (de zogenaamde omgekeerde bewijslast), in Drenthe schijnt deze verplichting nog niet te gelden voor NAM;

– of er schade is geclaimd bij de NAM;

– of de NAM tot schadevergoeding is overgegaan.

Vanzelfsprekend behandelen we de ontvangen informatie vertrouwelijk

We horen graag jullie reactie, ook als jullie anderszins opmerkingen hebben op dorpsbelangenbwb@gmail.com.

Met vriendelijke groet

Fons van Dam namens

Vereniging Dorpsbelangen Bunne Winde Bunnerveen