maart 2023

Margriet brengt alle punten aan de orde en verwelkomt Henny Stoker uit Exloo, die ons gedichten voordraagt en verhalen gaat vertellen.

Het vervoer kan geregeld worden als iemand ergens aan wil deelnemen.

De bezoekerscommissie krijgt een lijst, zodat ze de leden een bezoek kunnen brengen bij verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen,

Onze dagfietstocht is op 8 augustus.

Het financieel verslag wordt doorgenomen en waar nodig toegelicht. We hebben enig verlies geleden, maar daar hebben we ons jubileumjaar mee gevierd.

De kascommissie heeft alles gecontroleerd en de penningmeester decharge verleend. Helma Woudstra wordt bedankt voor haar bijdrage en Harriet Noteboom neemt haar plaats in. De andere commissies blijven onveranderd, mede door de coronatijd

Alle commissieleden zijn op18 april uitgenodigd om een stamppotbuffet te nuttigen bij Jan en Harma.

Ook op 18 april heeft het landelijk bureau een vergadering over de “Toekomstvisie” van Vrouwen van Nu, [ wat het landelijke en provinciale bestuur betekenen voor onze verenigingen]; dit wordt in juni vastgesteld.

Trientje verteld over de quiz van de Drentse Toal, waar een groep aan heeft deelgenomen.

Voor een wandeling kun je op vrijdagavond 12 mei naar het villapark in Tynaarlo; een 5 km route. Samenkomst bij ijshokje.

Na de koffie begint Henny Stoker te vertellen over onderwerpen die ons allen bekend in de oren klonken: hemmeltied , gezond leven, de roddels, het slachten thuis aan de ladder. De 60 en 70 jarige tijden, van de petticoat, de vespa’s en kreidlers. Veel was in dichtvorm, over mooie plekkies om te wandelen en fietsen. De voorjaarskriebels en natuurlijk de uitverkoop om dan met meer dingen huis te komen dan de bedoeling was. Henny besloot met een gedicht over onze vereniging en wordt bedankt voor deze avond.

Het jaarboekje wordt bezorgd en voor de braderie komt een groep bij elkaar, dus er is nog wel wat te doen.