Idee: Werkgroep Sociale Betrokkenheid

Ik loop al een poosje rond met het idee om een werkgroep BWB “sociale betrokkenheid” o.i.d. voor te stellen. Het is goed voor de saamhorigheid en we kunnen met elkaar onderzoeken wat we kunnen betekenen voor de medemens. Samen staan we sterker.

Een van de voorbeelden die ik nu in gedachten heb is om een Deelkastje bij de Hardenstee neer te zetten waar we boodschappen zoals pasta, pindakaas enz. in kunnen doen.

Of de Minibieb die nu bij ons staat kan ook bij de Hardenstee staan. Mensen kunnen boeken ruilen, meenemen of brengen.

Maaltijden delen via Stichting Thuisgekookt…

Als je open staat om hierover mee te denken dan nodig ik je uit om contact op te nemen.

Petra Teeninga – Burchtweg 8 – 9496 PE Bunne
petra.teeninga@gmail.com / 06 389 270 83