Margriet opent de bijeenkomst en vertelt dat de afdeling Yde-De Punt dit jaar haar 50-jarig jubileum viert en dat 3 bestuursleden hiervoor zijn uitgenodigd. De nieuwe provinciale bestuursleden zullen ieder een aantal afdelingen onder hun hoede nemen voor eventuele ondersteuning. Er zullen een aantal lijsten rondgaan o.a. voor de braderie waar we op zondag 2 juli weer poffertjes willen bakken en een verloting houden, één voor deelname aan een reis naar de 50-plus beurs, voor de Zangmiddag van de Provinciale Commissie Cultuur op 21 maart in Beilen (dit begint om 13.30 uur en kost € 5,-) en verder nog  voor de Bridgedag in Norg op 26 oktober. Martha doet nog een melding van de theatervoorstelling “De vergeten Twentse lente” in de hallen van vliegveld Twente; een theaterspektakel door de zelfde mensen als van de voorstelling “Hanna van Hendrik” dat veel publiciteit kreeg. Lucie brengt nogmaals het voorgenomen reisje samen met de afdeling Yde-De Punt onder de aandacht op 31 mei naar Nagele, Urk en de Orchideeënhoeve in Luttelgeest met als afsluiting een diner in Doldersum (kosten: € 79,50). Martha geeft daarna nog wat informatie vanuit het Provinciaal Bestuur. 

Onderwijl zitten we te wachten op de spreker van deze avond, de heer Ferdinand Kruize die ons zou vertellen over muskusrat, beverrat en bever. Na telefonisch contact blijkt dat hij een verkeerde datum had genoteerd. Wat nu te doen? Na overleg met Harma wordt besloten een aantal rondjes Bingo te spelen. We kunnen wat prijsjes “lenen” van de VVV die zondag Bingo zal gaan spelen, het bestuur zal gaan shoppen om deze weer aan te vullen.   

De volgende bijeenkomst is donderdag 13 april onze jaarvergadering en dan komt mevrouw Hennie Stokker van het “Huus van de Taol” voor een Drentse avond.