Uitnodiging ALV 29 maart en activiteitenprogramma

Woensdag 29 maart 2017
In ‘De Hardenstee’
Aanvang 20.00 uur

 

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslag kascommissie
 5. Benoeming kascommissie 2017
 6. Financieel verslag 2016

PAUZE

 1. Nabeschouwing 2016
 2. Bestuursverkiezing: Marchien Ensing is aftredend

Het bestuur stelt Dionne Hidskes en Aline van den Berg voor als nieuwe bestuursleden.

 1. Beoordeling activiteiten
 2. Programma 2017
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 

Na afloop van de vergadering is er een bingo.

 

VvV Bunne-Winde-Bunnerveen

Programma 2017

(onder voorbehoud van wijzigingen)

 

Woensdag 29 maart (20 uur)                         Ledenvergadering (Hardenstee)

Zaterdag 8 april (10-16 uur)                                        Aanleveren Snoeihout Paasvuur (De Drift)

Zaterdag 15 april 10-16 uur)                                       Aanleveren Snoeihout Paasvuur (De Drift)

Zondag 1e Paasdag 16 april                                        Eieren zoeken, Neutjes schieten, Paasvuur

Zaterdag 6 mei                                                            Ophalen Oud Papier

Zondag 4 juni                                                              Pinksterfietstocht (info volgt)

Zaterdag(middag) 17 juni                                           Kinderactiviteit (info volgt)

Zaterdag 24 juni (18.30 uur)                                       BBQ (Hardenstee)

Zaterdag 1 juli                                                             Ophalen Oud Papier

Zaterdag 2 september                                                 Ophalen Oud Papier

Zaterdag 28 oktober                                                   Playbackwedstrijd (info volgt)

Zaterdag 4 november                                                  Ophalen Oud Papier

Vrijdag 10 november(15.30 uur)                               Lampionnenwedstrijd (’t Huys van Bunne)

 

Lidmaatschap:          € 3,50 per persoon (vanaf 18 jaar) per jaar
€ 7,50 per gezin per jaar

Lid worden? Vragen of opmerkingen?
Neem contact op met Carmen Kamps: 06 – 25014322

 

Like onze Facebookpagina voor aankondigingen en foto’s.