Werkgroep Groen

Contact: Frank Jansen, Marianne Zwolsman
mail: BWBgroen@gmail.com

De Werkgroep Groen zet zich in voor de “groene” leefomgeving van
Bunne, Winde en Bunnerveen. In 2015 is deze werkgroep opgestart als vervolg op het geslaagde project ‘Herstel Boerenerven Bunne-Winde’.