Verslag met foto's

In de ochtend van de zonnige zaterdag 13 mei is het insectenhotel aan het fietspad naar Eelde onthuld en gevuld door kinderen uit Bunne, Winde en Bunnerveen. Gevuld met schors, takjes, riet, houtsnippers en bamboe biedt het insectenhotel een veilige plek voor verschillende soorten bijen, wespen, vliegjes en misschien ook kevers en vlinders. We zijn benieuwd hoelang het duurt voordat het hotel nieuwe bewoners heeft!

Werkgroep Groen, onderdeel van Vereniging Dorpsbelangen BWB, zet zich in om de omgeving van Bunne, Winde en Bunnerveen biodivers te maken en houden. Daarnaast richt de groep zich op activiteiten om de mensen in de dorpen te attenderen op het belang van bloemen, struiken, bomen en dieren in de openbare ruimte.

Na het vullen van het insectenhotel nam Lotte Hadderingh van Landschapsbeheer Drenthe ons mee met een korte wandeling waarin we leerden dat paardenbloemen waardevol zijn en pinksterbloemen belangrijk voor het oranjetipje, een witte vlinder met oranje vleugeltippen. Bij de Hardenstee was koffie, thee en limonade. Ondertussen werden twintig ter beschikking gestelde mini-insectenhotels in elkaar geschroefd en gevuld door ouders en kinderen. Alle hotels werden verdeeld en hebben een mooi plekje gekregen bij de deelnemende mensen thuis.  

Onze dorpsimker Sandra legde uit wat bijen nodig hebben om honing te maken. Lotte had veel informatie over het belang van planten, struiken en bloemen voor insecten. Iedereen kon een informatiepakket krijgen en mee naar huis nemen om het erf of tuin bij- en vlinder vriendelijk te maken.

We willen Landschapsbeheer Drenthe, specifiek Lotte, hartelijk danken voor de hulp en het regelen van zowel de grote als kleine insectenhotels. Dank voor het bekostigen van het grote hotel dat is gemaakt door de zorgboerderij in Norg. Dorpsbelangen bedankt voor het aanschaffen van de mini-insectenhotels zodat die konden worden weggegeven aan de dorpsbewoners. Dank aan de gemeente, die ervoor gaat zorgen dat de rand langs het fietspad weer opnieuw wordt ingezaaid met bloemenrijk grasmengsel en rond het hotel extra struiken gepoot worden. Dat vinden onze nieuwe zoemende buurtbewoners ongetwijfeld erg fijn.

Werkgroep Groen kijkt terug op een geslaagde zonnige onthulling met een leuke groep enthousiaste mededorpsbewoners.