Vanmorgen hebben 20 bewoners van BWB gezellig met elkaar aan “de stamtafel” in De Hardenstee genoten van koffie, thee en ranja met huisgemaakte cake.

Na een aarzelend begint, “wat is de bedoeling?”, werd het al snel een gezellige boel. De Hardenstee stroomde vol en stoelen en tafels werden bijgezet. Opa Hans en oma Anneke hadden hun kleinkinderen meegenomen.

Feikje en Petra, de initiatiefnemers legden uit wat hun bedoeling was van deze ochtend. Petra deelde enkele ideeën om verder te onderzoeken, zoals: Mini-bieb, Rustpunt, Deelkastje… Mensen die ideeën hebben of willen overleggen worden van harte uitgenodigd om dit te delen. Dit kan via de ideeënbus bij de Hardenstee. (Is er nog niet, mag die daar geplaatst?) Het voorstel om ook volgende maand weer bij elkaar te komen kon rekenen op veel sympathie van de aanwezigen. Woensdag 8 februari a.s. is de volgende koffie-ochtend van 10.00-12.00 uur.