Uitleg project Natuurvriendelijke erven en uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst 23 Januari

 

 

 

Op dinsdag 23 januari om 20.00 uur organiseert Landschapsbeheer Drenthe i.s.m. de Werkgroep Groen in Bunne een voorlichtingsbijeenkomst over de kansen en mogelijkheden voor natuurvriendelijke erven en het omliggende landschap in Winde, Bunne en Bunnerveen. Tijdens deze avond worden de wensen besproken en de mogelijkheden van het project bekeken.

Naar aanleiding van de interesses in het dorp is in samenwerking met de Werkgroep Groen het project ontwikkeld. Het is de bedoeling om meer eenheid te creëren tussen de (boeren)erven en daarnaast verbinding te maken met het omliggende landschap. Dat kan onder andere door het aanbrengen van meer diversiteit in beplanting, het verwijderen van exotische beplanten en het plaatsen van (nest)kasten. Er zijn mogelijkheden voor erven van boerderijen en burgerwoningen.

De inrichting en/of aanpassing van de erven is maatwerk. Dat betekent dat er wordt gekeken naar de wensen van de eigenaar en de potentie van een erf. Er is per erf €450,- euro beschikbaar voor materiaal zoals beplanting, zaaigoed of nestkasten. In totaal kunnen vijfentwintig erven in het project worden aangepakt. Iedere eigenaar is verantwoordelijk voor de realisatie van het plan en het duurzaam vervolgonderhoud.

Verbinding met het landschap

Door verbindingen te leggen krijgen diverse dier- en plantensoorten de mogelijkheid om hun leefgebied te vergroten, is er meer voedsel beschikbaar en wordt de eenheid in het gebied verbeterd. Denk hierbij aan de aanleg van overhoekjes: rommelige plekken waar dieren beschutting kunnen vinden of de realisatie van bloemrijke bermen. Dit is van grote toegevoegde waarde voor bijvoorbeeld wilde bijen en boerenlandvlinders. Bewoners en grondeigenaren mogen hiervoor locaties aandragen en gezamenlijk wordt de aanleg gerealiseerd.

Voorlichtingsavond

Het project start met een voorlichtingsbijeenkomst waar Landschapsbeheer Drenthe meer zal vertellen over het project en de mogelijkheden. De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op 23 januari om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in De Hardenstee, Peizerweg 10A te Bunne.

Aanmelden

Tijdens de avond kunnen geïnteresseerden en erfeigenaren zich aanmelden voor deelname aan het project. Indien je niet bij de voorlichtingsavond kunt zijn, maar je wel graag wilt aanmelden voor het project kan dit door een email te sturen naar dorpsbelangen@neisputter.nl

Aanmelden voor deelname aan het project kan t/m 28 januari 2018.

I.v.m. de organisatie van de voorlichtingsavond is vooraf aanmelden gewenst via dorpsbelangen@neisputter.nlof tel. via 050-3091443.

Het project Biodiversiteit en Natuurerf Winde, Bunne en Bunnerveen wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo.