Dorpsbelangen zal deelnemen aan deze dialoogtafel maar bewoners zijn ook welkom. Opgave uiterlijk 12 september


Data: Donderdag 19 september 2019 (Vries en omliggende dorpen)
Dinsdag 24 september 2019 (Eelde-Paterswolde en omliggende dorpen)
Woensdag 25 september 2019 (Zuidlaren en omliggende dorpen)
Verhinderd op de datum van uw dorp? U bent van harte welkom op één van de andere data
Tijdstip: 19.45 uur tot 22.00 uur
Locaties: Wapen van Vries in Vries (19 september), de Waterburcht in Eelde (24 september) en Brinkhotel Zuidlaren (25 september)
Kosten: Gratis
Genodigden: Inwoners, ondernemers, adviesraden, JongTynaarlo en andere geïnteresseerden
Het VN-panel, JongTynaarlo en de gemeente Tynaarlo nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst over de toekomst van het ‘sociaal domein’. Bij drie dialoogtafels () vragen we inwoners aan te geven wat zij belangrijk vinden in hun dorp of omgeving. Deze gesprekken worden in de drie grootste dorpen van de gemeente gehouden. Woont u in de dorpen daar omheen, dan bent u uiteraard ook van harte welkom. Een dialoogbegeleider zorgt ervoor dat iedereen naar elkaar luistert en aan bod komt. () In dialoogtafels gaat u met verschillende mensen in kleine groepen in gesprek over het samenleven in de gemeente Tynaarlo. Deelnemers wisselen ervaringen, dromen en mogelijkheden uit, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen.
Wat is de aanleiding?
De gemeente Tynaarlo wil een gemeente zijn waar inwoners, organisaties, vrijwilligers, ondernemers en gemeente samenwerken aan een krachtige samenleving met gelukkige en gezonde inwoners.
We werken momenteel aan een nieuwe visie op het Sociaal Domein. Hoe we met elkaar samenleven is daarbij een belangrijk thema. Daarover gaan we graag met u in gesprek: welke opgaven zie we daarin met elkaar? Wat speelt er? Waar willen we dat komende jaren aandacht voor is? Ontmoeting en integratie van jong en oud, samen bewegen, iedereen doet mee, opgroeien, aandacht voor eenzame mensen in de buurt zijn daarbij eerder genoemde thema’s. Heeft u hier een mening over of een kijk op? Maar ook: “hoe houden we als inwoners regie op ons eigen leven en op de samenleving?” Vragen waarop de deelnemers tijdens deze avonden kunnen reageren.
‘Dialoogtafels Sociaal Domein’ gemeente Tynaarlo
Wat vindt ú belangrijk in uw dorp?
We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij wat inmiddels al geïnventariseerd is. We gebruiken bijvoorbeeld de uitkomsten van eerder gevoerde (dorps-) en gebiedsgesprekken in Tynaarlo over de toekomst van het sociaal domein.
Programma bijeenkomst dialoogtafels
19.30 uur Inloop met koffie/thee
19.45 uur Welkom en inleiding
20.00 uur Dialoog ronde 1
20.45 uur Dialoog ronde 2
21.30 uur Afsluiting en vervolg
21:40 uur Afsluitende borrel
Wat gebeurt er met uw input?
De opgedane inzichten vanuit de drie dialoogtafels verwerken we in de nieuwe visie op het Sociaal Domein. Zo komen we tot een doordachte visie die aansluit op de ontwikkelingen in het sociaal domein en signalen die vanuit de inwoners in onze gemeente komen.
Doet u ook mee?
Aanmelden kan tot uiterlijk 12 september 2019.
Kent u iemand uit uw eigen omgeving of netwerk die ook graag meepraat over dit thema, neem die dan vooral mee!
Vragen?
CMO STAMM is gevraagd om deze bijeenkomsten te organiseren. Bel of mail gerust met Saskia Duursma, s.duursma@cmostamm.nl, 06 – 124 139 41 of Yvonne van der Weerd, y.vanderweerd@cmostamm.nl, 06 – 135 828 71 indien u vragen heeft.
Met vriendelijke groet,
Het VN-panel, JongTynaarlo en de gemeente Tynaarlo