Kado bij jubileum

Tijdens de jaarvergadering van de ijsvereniging heeft de voorzitter Tieme Ensing  twee priksleeën in ontvangst  genomen die door de VVV, De Boermarke, de toneel vereniging en dorpsbelangen zijn aangeboden in verband met het 100 jarige bestaan van de ijsvereniging.