Info over hoe verder in Coronatijd

Beste Dorpsbewoners,

Ook in deze corona periode proberen wij als Dorpsbelangen de zaken die spelen in onze dorpen weer op te pakken. We hebben onze eerste bespreking gehad (zie foto), gaan binnenkort o.a. het onderhoud van de Hardenstee in plannen en zullen ook onze nieuwe bewoners verwelkomen met een bosje bloemen. Waarbij wij vanzelfsprekend de gedragsregels van het RIVM in acht nemen.

Onze ledenvergadering, die was gepland op 17 maart jl., kon niet doorgaan. Wanneer deze wel kan/mag plaats vinden is op dit moment niet duidelijk. Wij hebben daarom besloten om de leden binnenkort via de mail te informeren over hetgeen wij wilden bespreken tijdens de ledenvergadering. In deze mail staat meer informatie over de diverse agendapunten en voorstellen die we de leden willen voorleggen. U kunt via de mail reageren en/of vragen stellen.

Dorpsbelangen Bunne-Winde-Bunnerveen