Update werkgroep, vervangen nestkasten in Bunne-Winde

Het afgelopen jaar heeft een groep van 15 vrijwilligers uit de gemeente Tynaarlo de zorg op zich genomen voor het wel en wee van de steenuil in onze gemeente. De naam van de nieuwe groep is Steenuilenwerkgroep IVN Eelde-Paterswolde/Vries (EPV).

In de loop van de laatste 10 jaar is het uiltje uit grote delen van onze gemeente helaas verdwenen. De steenuil  kent vele bedreigingen. Deze bedreigingen komen enerzijds door onder andere de steenmarter (die de eieren en jongen rooft), maar ook doordat de mens ingrijpt in de natuurlijke omgeving van de steenuil. Je zou de aanwezigheid van de steenuil een bewijs voor een goede ecologische omgeving kunnen noemen.
Het leefgebied van de steenuil bestaat uit verspreid liggende boerderijen, gras- en bouwlanden, houtwallen, heggen en sloten. Hoe rommeliger het erf, hoe liever hij het heeft. Kleinschalige veeteelt staat garant voor vele prooidieren o.a. kevers en regenwormen). Deze kleinschaligheid van het platteland komt echter steeds meer onder druk. De kleine veeteelt verdwijnt meer en meer en daarmee het leefgebied van de steenuil. Oude boerderijen en erven worden opgeknapt en verliezen hun oorspronkelijke bestemming.

De Steenuilenwerkgroep heeft zich nu in een aantal (broed)kernen  over het lot van de steenuil ontfermd. Het resultaat van de werkzaamheden van de werkgroep is dat dit jaar 13 jonge steenuilen geringd zijn.  Ook is een tweetal jongen intensief gevoerd, omdat bleek dat de ouders slachtoffers waren geworden van waarschijnlijk een steenmarter. In een ander dorp werd een broedkast met drie eieren leeggehaald door een marter. Naast inventarisatie van mogelijke broedgevallen en het ringen van de jongen wordt ook veel aandacht besteed aan de leefomgeving van de steenuil. Gebleken is onder andere dat veel van onze 60 kasten niet “marterproof” zijn.  Vervanging van deze kasten is een noodzaak.  Daarnaast moeten de werkgroepleden de beschikking hebben over goedgekeurde ladders en valharnassen. U zult begrijpen dat deze activiteiten geld kosten. Geld dat de Steenuilenwerkgroep niet heeft. De activiteiten van de werkgroep kunt u volgen op de sites van IVN Vries en IVN Eelde-Paterswolde.

Momenteel zijn we in Bunne en Winde bezig oude Steenuilenkasten te vervangen door nieuwe die beschermen tegen steenmarters. Ook kijken we of er in het kader van het DLB-project Ervenherstel op nieuwe plaatsen kasten kunnen komen.

Wilt u de activiteiten van de werkgroep steunen, dan kunt u een bijdrage storten op rekeningnummer NL19 RABO 0366569309 van IVN Vries onder vermelding van Steenuilenwerkgroep EPV.

De steenuilen zijn u dankbaar voor deze bijdrage.