kort verslag

Dit jaar heeft Dorpsbelangen vanwege Corona haar algemene ledenvergadering per mail gehouden. Daaruit is naar voren gekomen dat de door het bestuur gedane voorstellen zijn aangenomen.

Dat gaat dan over een contributieverhoging van EUR 10,00 naar EUR 12,50 en een gedeeltelijke bestuurswisseling. Marianne Zwolsman (zie foto beneden, midden ) is toegetreden als lid en Fons van Dam (links) volgt Eddi Ottens (rechts) op als voorzitter.

We hebben Eddi uitgeluid na 9 productieve jaren waarbij overdracht van het cadeau plaatsvond op afstand.

Eddi nogmaals bedankt !