De zon is een onuitputtelijke energiebron en nog gratis ook. Waarom daar dan geen gebruik van gemaakt?

De zon is een onuitputtelijke energiebron en nog gratis ook. Waarom daar dan geen gebruik van gemaakt? Dat dachten  Hans Brandts Buys en Jan Liest van de naturistenvereniging Lichtbond Noord in Bunne ook. Dus maakten beide een voorstel dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering.

Om zich goed te oriënteren hadden zij hun licht opgestoken bij voetbalclub Actief in Eelde. Tiemon Boerema van die vereniging kon vertellen hoe e.e.a. financieel was opgezet. Tijdens de ledenvergadering was het dus: als het bij Actief kan, moet het ook bij de naturisten kunnen.

Daar komt nog bij dat een voetbalclub een zomerstop heeft als het

hoogzomer is en de zon het hoogste rendement oplevert. En juist in

diezelfde periode heeft camping De Mierenhoop volop drukte met

kamperende leden en gasten.

Zo heeft de vereniging 129 zonnepanelen geplaatst op de daken van hun vereniginsgebouw, het Mierenust. Voor de financiering heeft de vereniging een gunstige lening kunnen afsluiten bij de DEO (Drentse

Energie Organisatie) en een fantastische gift ontvangen van het

RABO projectfonds. “Als maatschappelijk betrokken bank helpen wij graag mensen en organisaties bij het verwezenlijken van hun ambities”, aldus de RABO.

De vereniging had graag nog meer panelen willen plaatsen, maar door de aanwezigheid van bomen in de directe omgeving zou er veel slagschaduw op de panelen ontstaan. En bomen kappen is geen optie, want naast het gemeenschappelijk naakt betekent naturisme respectvol omgaan met mens en natuur.

Ook het dit jaar te renoveren toiletgebouw zal worden verduurzaamd d.m.v. isoleren en het opvangen van zonnewarmte voor elektra en warm water.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens komen kijken naar onze nieuwe zonnepanelen of het fantastische zwembad, neem dan contact met ons op via info@lichtbondnoord.nl of www.lichtbondnoord.nl

Een mooie gelegenheid om te kijken en ervaren wat het naturisme nu eigenlijk inhoudt