N.a.v. de
lezingenavond in februari 2016 heeft Reiner Hartog van Natuurmonuementen aangeboden om een excursie te organiseren langs
verschillende houtwallen in Bunne-Winde . Hij zal de verschillen
laten zien tussen oude houtwallen, goed onderhouden houtwallen, net gesnoeide
houtwallen, etc. en wat dit doet met de flora en fauna in deze houtwallen. We
lopen door weilanden (dus passend schoeisel aantrekken) en gaan per fiets van Winde naar Bunne.

Start bij:
fam. Van den Berg, Horstemerweg 3 te
Winde
Aanvang: 10.00 uur met koffie/thee
Duurt tot:
ca. 12.00 uur

In verband met de
organisatie en catering graag
aanmelden voor deelname via 050-3091443 of aenf.smeenge@hetnet.nl