Samen opkuisen !

Op 29 mei hebben we de handen ineengeslagen en de omgeving van de Hardenstee opgeruimd, speeltuin aangeharkt, onkruid weg gehaald en gras gemaaid. Dat was hard nodig na anderhalf jaar stilstand. Dank aan iedereen die toen heeft meegeholpen. Maar de natuur gaat uitbundig door met groeien en het gras staat alweer hoog in de speeltuin.

Om de zaak voor de geplande BBQ van zaterdag 21 augustus (Heeft u zich al opgegeven, het kan nog tot 31 juli, zie artikeltje elders in de Neisputter ) wat op te kuisen, gaan we nog een keer opruimen.

We willen jullie daarom uitnodigen om zaterdag 7 augustus tussen 9 en 12 uur te komen helpen onder het motto vele handen maken licht werk.

Koffie en koeken aanwezig.

Als het goed is zijn de kozijnen dan al geverfd, dat was ook wel nodig.