Een onderzoek op initiatief van de gemeente Tynaarlo, uitgevoerd door afstudeerder RUG

Bericht inhoud:

ONDERZOEK NAAR VEILIGHEIDSBELEVING EN ONDERMIJNING Wij als gemeente willen graag weten hoe onze inwoners de veiligheid ervaren en in hoeverre er zicht is op bepaalde criminaliteitsvormen. Daarom doet een masterstudent van de Rijksuniversiteit Groningen voor zijn afstudeerscriptie een onafhankelijk onderzoek naar veiligheidsbeleving en ondermijnende criminaliteit.

De vragenlijst gaat over de leefbaarheid in uw buurt, het contact met uw buren, politie, veiligheidsbeleving en (ondermijnende) criminaliteit. Het invullen van de vragenlijst is anoniem, ingevulde gegevens worden niet verspreid en vertrouwelijk behandeld. De vragenlijst invullen duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.

DIRECT MEEDOEN

https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_dh7DySwfinPm1h3

MEER INFO

https://www.tynaarlo.nl/veiligheid/veiligheid-en-ondermijning

Onderstaand het bericht hierover aan de Neisputter redactie:

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben bezig met mijn afstudeeronderzoek en dit onderzoek wordt uitgevoerd in de gemeente Tynaarlo. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken wil ik u bij dezen vragen of het mogelijk is dat er een (nieuws)bericht van mijn onderzoek op jullie website geplaatst kan worden?

Het onderzoek richt zich op veiligheid en ondermijnende criminaliteit, voor zowel de gemeente Tynaarlo als voor mijn studie sociologie is dit een zeer interessant onderwerp. Aangezien de gemeente Tynaarlo gezien de criminaliteitscijfers een relatief veilige gemeente lijkt te zijn, maar mogelijk is een deel van de criminaliteit niet direct zichtbaar. Daarom willen wij meer inzicht in het fenomeen ondermijnende criminaliteit. Daarnaast is ook de houding van inwoners ten opzichte van bepaalde criminaliteitsvormen interessant, vooral voor de veiligheid in de toekomst en de ontwikkelingen in de samenleving.

Ik zou het heel erg waarderen als u mij wilt helpen om mijn vragenlijst te verspreiden.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Schumer