Tarzan, let op !

In de speeltuin aan de Hardenstee staat als eerste toestel van de straatkant af een  toestel  waarmee de Tarzans onder ons zich  op armkracht  van de ene kant naar de andere kant kunnen voortbewegen. 

In de huidige toestand kan Tarzan echter  onzacht ter aarde storten vanwege verrotte houten rondhouten.

Niet gebruiken dus.

Dit toestel wordt  gerepareerd. Ter plekke is dit ook gemarkeerd met een rood-wit lint en een waarschuwingsplakkaat.