Bezwaar ? Meld het aan Dorpsbelangen

Net als elk jaar maakt het OV-bureau Groningen-Drenthe, de organisatie die namens de provincie het openbaar vervoer organiseert, in het voorjaar de voorgenomen dienstregeling per 2022 bekend. Deze dienstregeling gaan 12 december 2021 in. Er kan nog tot 11 juni bezwaar gemaakt worden  tegen voorgenomen wijzigingen in de dienstregeling.

Over het algemeen kan gesteld worden dat het openbaar vervoer harde klappen heeft gehad van de coronapandemie. Het aantal reizigers op jaarbasis is drastisch afgenomen, met grote tekorten in de exploitatie tot gevolg.

We kunnen bezwaar maken tegen het voorgenomen plan om lijn 86 van Norg naar P+R Hoogkerk te laten vervallen. Want een goede OV-verbinding is belangrijk. En het is een milieuvriendelijk en verkeersveilig alternatief voor de vele, vaak stilstaande, auto’s.

Buslijn 86 reed alleen op ma t/m vrijdag een paar keer ‘s ochtends en een paar keer ‘s middags.

Het memo “Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2022” van het OV-bureau Groningen Drenthe  vermeldt op bladzijde 31  het volgende: Buslijn 86 reed pre-corona van Norg via Donderen, Bunne en Peize naar P+R Hoogkerk. Vanaf P+R Hoogkerk bestaat de mogelijkheid over te stappen op buslijnen naar o.a. Hoofdstation, centrum, Groningen Zuid en Zernike.

Lijn 86 rijdt al niet meer sinds de coronacrisis. Voorstel is om buslijn 86 definitief te laten vervallen.

Gevolgen voor reizigers

In februari 2020 stapte 0,33 reiziger per dag in Bunne in buslijn 86 (halte bij rotonde Burchtweg-Noordenveldweg). Voor de reis naar Groningen is een alternatief 3 kilometer naar Eelde fietsen en daar de stadsbus naar Groningen pakken.

Verder: In februari 2020 stapten per dag in lijn 86  gemiddeld 4 reizigers in Donderen op ,  22 reizigers in Norg op en 18 reizigers per dag in Peize op .

De verwachte besparing op de dienstregeling bedraagt € 155.000 per jaar.

Als u als inwoner van Bunne, winde of Bunnerveen het niet eens bent met het laten vervallen van deze buslijn, dan horen wij dat graag van u via een mail naar dorpsbelangenbwb@gmail.com .

Bij voldoende reacties zullen wij als Vereniging Dorpsbelangen bezwaar aantekenen tegen de opheffing bij het OV-bureau.