Op 22 april is dit bericht aangevuld met het verslag van de gemeente

                         

Afgelopen donderdagavond 5 maart vond een kerngerichte bijeenkomst over onze dorpen in het kader van de Omgevingsvisie die georganiseerd was door de gemeente Tynaarlo in Café Hoving in Donderen.

Naast mensen uit Donderen, Bunne, Winde en Bunnerveen waren er medewerkers van de gemeente aanwezig als ook wethouder Kraaijenbrink.

In de grote kernen Eelde- Paterswolde, Vries en Zuidlaren zijn dergelijke bijeenkomsten al gehouden en nu waren wij als ‘kleine kern’ aan de beurt.

In de andere kleine kernen wordt ook zo’n bijeenkomst georganiseerd door de gemeente.

Omgevingsvisie

Delia Nijdam van de gemeente Tynaarlo legde uit dat de Omgevingsvisie leidt tot een programma en daarna tot een Omgevingsplan, dat de bestemmingsplannen gaat vervangen en dat meer gericht is op inbreng vanuit de bewoners.

Verschillende onderwerpen uit de Omgevingsvisie kwamen op tafel zoals energie en milieu, natuur en landschap, wonen, bereikbaarheid, voorzieningen.

Duurzame energie

Over duurzame energie bracht de gemeente naar voren in 2030 van het gas af te willen, maar de zaal liet hier kritische noten over horen.

De gemeente richt zich sterk op zonne-energie en denkt dan niet alleen aan zonnepanelen op daken van huizen maar ook aan zonneparken in het landschap. De gemeente vroeg zich af hoe de bewoners tegen zonneparken aankijken, maar die bleken daar niet enthousiast over te zijn.

Een interessante suggestie uit Donderen was het combineren van een noodzakelijk geachte waterberging met drijvende zonnepanelen.

Het werd wel duidelijk dat de energietransitie invloed op het landschap zal hebben.  Van de kant van de bewoners werd ingebracht dat alles begint met het terugdringen van energiegebruik door bijvoorbeeld betere isolatie.

Een aangedragen oplossing zou zijn het vervangen van aardgas door waterstof, dan wordt het bestaande leidingnet gebruikt.

Over warmtepompen werden kritische vragen gesteld: dure aanschaf, wat betekent het voor het elektriciteitsnet, wat scheelt  het aan jaarlijkse kosten, zijn er subsidie mogelijkheden?

Wonen

De nieuwbouwmogelijkheden in de kleine kernen zijn zeer beperkt, terwijl er wel veel vraag naar woonruimte is. Tegelijk gaven sommigen aan eigenlijk te groot te wonen maar niet weg te willen van de geliefde stek. 

Dit beeld kwam ook al naar voren uit het leefbaarheidsonderzoek dat de gemeente heeft gehouden, waarbij ook naar voren kwam dat de kleine kernen vergrijzen.

Biedt het splitsen van te grote woningen geen kansen? En werkt de gemeente hieraan mee? Er blijkt een landelijke wet te zijn die het splitsen van woningen toestaat. Echter de gemeente Tynaarlo wijkt daarvan af in haar huidig beleid vanwege de bereikbaarheid voor de hulpdiensten.

Bereikbaarheid

De gemeente vraagt aan de bewoners hoe de bereikbaarheid is. Vooral in Donderen spelen hier een aantal zaken, met name de busverbinding. In Bunne, Winde, Bunnerveen weet men dat het wonen in een dorp in het buitengebied samengaat met minder goede bereikbaarheid.

Voorzieningen

Alle aanwezigen zijn tevreden met de voorzieningen die in de omliggende dorpen aanwezig zijn. Ook hier wordt opgemerkt dat het inherent aan het wonen in een klein dorp is dat er geen winkels zijn. In Bunne, Winde, Bunnerveen zijn er de Hardenstee, een restaurant en de Melkfabriek, in Donderen is café Hoving een belangrijke ontmoetingsplek voor jong en oud.

De gemeente neemt alle opmerkingen uit alle kleine kernen mee bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

Dit bericht is op 22 april aangevuld met het verslag van deze bijeenkomst zoals opgesteld door de gemeente, hieronder kan dat gedownload worden.