Verslag

Op 12 maart 2024 hebben burgemeester en wethouders van onze gemeente een bezoek gebracht aan Bunne en Winde om te horen wat er leeft , vragen te beantwoorden en informatie uit te  wisselen.

Gastheer was  Dorpsbelangen  en het samenzijn vond plaats in de Hardenstee.

B&W bezoeken dit jaar alle kleine kernen van de gemeente Tynaarlo.

Na een korte introductie van het dorp, kwam uit het overzicht van de diverse verenigingen in ons dorp  zoals VVV, IJsvereniging , Toneelvereniging, Boermarke  en allerlei andere activiteiten zoals Neisputter, AED-werkgroep, Werkgroepen Groen en Energie , koffie-ochtenden in de Hardenstee een beeld naar voren van een actieve gemeenschap. Dat draagt bij aan een prettige leefomgeving .

We hebben gevraagd hoe de gemeente ons kan steunen bij verduurzaming van de Hardenstee en de speeltuin. Verder vragen over mogelijke  ondersteuning voor de AED-groep en de aanleg van een publieke laadpaal voor elektrische auto’s wellicht bij de Hardenstee. Ook kwam ter sprake of er mogelijkheden zijn voor jonge mensen om in Bunne en Winde te blijven wonen, denk aan woningsplitsen, flex-woningen, mantelzorgwoningen.

Uitbreiding van nachtvluchten en verhoogd aantal lesvliegtuigbewegingen is ook besproken. Verder ook   zonne- energie en de plek daarvan in onze gemeente, verfraaiing van de rotonde bij de Noordenveldweg .

De gemeente had niet overal  pasklare antwoorden op en ze heeft dus wat huiswerk  mee gekregen.

Een aantal praktische punten , die naar aanleiding van de VVV-jaarvergadering  de week daarvoor waren aangedragen (over o.a. bestrating, kuilen en verstopte duikers) zijn al in de gemeentelijke organisatie uitgezet.

We sloten de bijeenkomst af met een loopje naar het insectenhotel bij het Bunner Diepje en kunnen met voldoening terugkijken op dit bezoek.