Veel machines, grote buizen, rijplaten over de pas ingezaaide bermen ... wat gebeurt er toch op de grens van Bunne en Winde?

Veel machines, grote buizen, rijplaten over de pas ingezaaide bermen … wat gebeurt er toch op de grens van Bunne en Winde? Naast een aantal inwoners, vroegen ook Dorpsbelangen en de leden van Werkgroep Groen zich dit af en hebben navraag gedaan bij o.a. Waterschap Noorderzijlvest, de aannemer en de gemeente Tynaarlo.

Ten behoeve van het Zonnepark op Airport Eelde wordt er een kabel gelegd tussen Eelde en Hoogkerk. Deze kabel (dit tracé) gaat in ons gebied aan de noordzijde langs het betonnen fietspad, dus bij het bankje en infopaneel. Het tracé loopt verder richting Hoogkerk via Peizerweg en Horstemerweg richting Onlanden.

Met de aannemer en de gemeente Tynaarlo is afgesproken, dat als de werkzaamheden zijn afgerond, de bermen opnieuw worden ingezaaid met een vergelijkbaar bloemrijk grasmengsel.

Wil je er meer van weten? Zie overheid.nl, bekendmakingen, zoek op zonnepark Eelde en je vindt meer informatie over de diverse besluiten, zoals het besluit van het waterschap met vergunning en tekeningen van het totale tracé.