Op de dag voor Koningsdag is er de traditie van de 'lintjesregen'. Dit jaar werd ook een inwoner uit Bunne, te weten Roelof Huizing, verrast in de kerk van Vries met de uitreiking van een lintje.

Op de dag voor Koningsdag is er de traditie van de ‘lintjesregen’. Dit jaar werd ook een inwoner uit Bunne, te weten Roelof Huizing, verrast in de kerk van Vries met de uitreiking van een lintje. Roelof Huizing -2e v.r. op de foto- werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Roelof vervult al 25 jaar een spilfunctie binnen de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken in Groningen. Hij is sinds 1991 commissaris/vice-voorzitter van de Hippische Commissie en was ook enkele jaren bestuurslid van de Vereniging. Hij is niet alleen de ‘stille’, maar ook de drijvende kracht die er met groot enthousiasme voor zorgt dat hippische evenementen telkens weer worden voorbereid en uitgevoerd. Regelmatig heeft hij daar een dagtaak aan. Door de manier waarop hij deze werkzaamheden uitvoert, staan zowel de evenementen als de heer Huizing zelf hoog aangeschreven in de Nederlandse hippische wereld.

Daarnaast heeft Roelof 15 jaar geleden de Paardenshow Peize opgezet en nog ieder jaar is hij erbij betrokken. Vooral zijn grote netwerk binnen de paardensportwereld is van enorm belang voor het evenement. Een paar jaar geleden is hij benoemd als lid van verdienste van Vereniging Volksvermaken Peize.

Sinds 10 jaar is Roelof actief voor de Stichting Manege Laarwoud. Sinds 2011 zit hij in het bestuur. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Landelijke Rijvereniging Laarwoud. De combinatie van zijn kennis van paardensport, zijn oog voor beheer en onderhoud van gebouwen en installaties, zijn organisatietalent én zijn financiële inzicht maakt hem van grote waarde voor de Stichting. Door zijn toedoen kunnen inwoners van Zuidlaren en omgeving binnen aanvaardbare prijzen de paardensport bedrijven. Daarnaast is hij de enthousiaste en bindende spil van de menclub die elke zondag bij elkaar komt.’