Verslag Vrouwen van Nu, 6 April 2017

Onze voorzitter Dini verwelkomt de introducés van onze buurvereniging Zuidlaarderveen en dhr. M. Hirschler, die ons deze avond over hun “Natuurreis in Namibië en Botswana” zal vertellen.

Voor de Braderie op 2 juli wordt weer hulp gevraagd, de lijst gaat rond en er kunnen weer prijsjes ingeleverd worden. Het jaarprogramma word in het vervolg in maart uitgegeven, dan zijn alle namen bekend van wisselingen in bestuur en de commissies. De Agrarische excursie dagen in buitengebied N.O.-Polder, staan gepland op dinsdag 3 okt., reserve 4 okt., programma volgt, opgave lijst gaat rond. In Westerbork is de provinciale vergadering op 25 april om 14 uur, Trientje gaat mee. Binnengekomen een nieuwsbrief van Vrouwen van Nu en een felicitatiekaart van het Provinciaal bestuur “Vrouwen van Nu Drenthe”, voor ons 55-jarig jubileum.

Na de koffie leidt dhr. M. Hirschler ons eerst naar Botswana.

Naar ”Windhoek” in Zuid Afrika per vliegtuig, in een kano naar hun verblijf naar Oddballs in tentlodges. Een uitgestrekt moeras gebied, je kunt niet zonder gids reizen, je ziet alle mogelijke wilde dieren en hele mooie exotische vogels, fel gekleurd. In het Savana-gebied werd gelopen met een jager, sporen zoeken, nijlpaarden moest je uit de weg gaan. Het gebied rond “Maud” heb je grote auto’s nodig, rijdt door rivieren, grote zandvlaktes. Zelfs in een verdroogd meer vind je plantjes en dieren. Je moet zorgen dat je voor 2 weken voedsel bij je hebt, er zijn weinig plekken waar je iets kan kopen. In 2013 hebben ze in Namibië meegedaan aan een ”wildtelling” in het Nationaal Park, samen met lokale bevolking. Je loopt van noord naar zuid, in stroken, om dieren te tellen of sporen te vinden van dieren die er de afgelopen uren hebben gelopen. Door het verzorgen van een safari met gidsen, vervoer in kano’s en het verzorgen van de maaltijden, komen de opbrengsten ten goede van hun samenleving. De ouderen worden geëerd, ze geven hun gebruiken en rituelen door aan de jongeren. Ook hier een verscheidenheid aan dieren, insecten en vogels, fantastisch om dit te zien.

Dhr. Hirschler word bedankt voor zijn bijdrage aan deze avond en heeft een enveloppe ontvangen.

Dini wenst iedereen een mooie zomer toe, al zien we elkaar nog met ons reisje, dag en avond fietsen en “leut en teut”.

De volgende bijeenkomst is op 21 sept. In ‘T Huys van Bunne, komt dhr. Kajuiter met “Van alles over chocola”.