Lezing over het vrouwenhart door Margriet Kiesouw

De avond begint met de mededeling, dat er van de Rabo Club Support een sponsorbedrag is ontvangen, dat gebruikt gaat worden voor de vervanging van o.a. geluidsapparatuur en een beamer. Daarnaast wordt gemeld dat de agrarische dagen een groot succes zijn geworden. In totaal hebben 1211 vrouwen deelgenomen en de reacties waren erg positief. Tot slot volgt een oproep voor een nieuw bestuurslid.

Na de pauze gaat ons lid Margriet Kiesouw ons vertellen over het vrouwenhart. Zij is Verpleegkundig Consulent Cardiologie, Coördinator Hartrevalidatie bij de Poli Cardiologie in het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Er komt de laatste jaren meer aandacht voor het vrouwenhart, omdat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nr. 1 bij vrouwen zijn. De klachten zijn  anders dan bij mannen en worden vaak niet herkend. Onderzoek leidt vaak niet tot de juiste diagnose en er is nog onvoldoende kennis over de behandeling.

Anatomisch is het vrouwenhart wel gelijk aan het mannenhart maar er zijn veel verschillen:

-de leeftijd waarop hart- en vaatziekten ontstaan;

-het effect van risicofactoren op het krijgen van hart- en vaatziekten;

-de symptomen;

-betrouwbaarheid van het onderzoek;

-type afwijkingen.

De klassieke risicofactoren zijn:

-roken;

-hoge bloeddruk;

-overgewicht;

-vetstofwisselingsstoornissen (cholesterol);

-diabetes mellitus en belaste familiegeschiedenis t.a.v. hart- en vaatziekten.

Met duidelijke beelden en uitleg liet Margriet ons zien wat er gebeurt in het hart en de bloedvaten, waardoor de klachten ontstaan en natuurlijk wat we moeten doen om problemen te voorkomen. 

De beste maatregelen zijn stoppen met roken, gezond gewicht nastreven, meer bewegen, opsporen en zo nodig behandelen van hoge bloeddruk, hoog cholesterol en suikerziekte.   Margriet wordt hartelijk bedankt voor wat ze ons heeft verteld.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 7 november: Gerja Visscher zal ons gaan vertellen over haar werk met mensen met dementie. Als miMakker Sophie probeert ze contact te leggen met demente mensen. Het wordt vast een bijzondere avond.