Verslag van de avond op 15 nov, met o.a. samenvatting van een lezing over het ontstaan van De Onlanden

Na de opening vroeg voorzitter Yvonne een moment stilte in verband met het overlijden van ons lid Aaltje Stevens-Boelens.
Enid  kan vanavond niet aanwezig zijn.

In de pauze zullen 2 lijsten rondgaan voor opgave voor de kerstmaaltijd en voor het maken van een kerststuk bij Anniek Siegers in Norg. Vervolgens een verslag van de bezoekerscommissie waarna een bedankje voor een bezoek wordt voorgelezen. Op 10 november was de provinciale maandelijkse wandeldag in Norg met 323 deelnemers waar ook een groepje van ons meedeed, een mooie tocht met mooi weer. Het reisje naar Papenburg met een rondleiding bij de Meyerwerf  en daarna nog shoppen in Leer was zeer geslaagd. Erg jammer dat er zo weinig mensen van onze afdeling meegingen.

Na de pauze kreeg de heer W. van Boekel het woord over het onderwerp “De Onlanden”, een veengebied tussen de Groninger klei en de zandgrond van Drenthe. Dit gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waterschap Noorderzijlvest, Groninger Landschap  en Drents Landschap. Aan de hand van kaarten liet de spreker ons zien dat in het bovengenoemde gebied in 1853 grote stukken laagveen voorkwamen en in 1953 landbouwgrond met hier en daar stukjes veen.   De Onlanden leverden prima hooi, maar ’s winters stonden ze vaak onder water en  zo ook de wegen. Als gevolg van de ontginning in Drenthe kwamen er ook ‘s zomers overstromingen voor, de waterwegen waren niet voldoende. In de 60er jaren werd het Peizerdiep 2x zo breed gemaakt. De Onlanden waren bloemrijke weilanden maar vaak nog veel te nat. Er waren veel vogels en ’s winters veel ganzen.  In 1998 was er zoveel wateroverlast dat de kelder van het museum in Groningen vol water liep. Een waterberging was nodig in het laagste gebied, de Onlanden, het laagveengebied van het Peizerdiep en het Eelderdiep  ook voor afvoer van water uit Drenthe. Van 2008 tot 2013 heeft men hier aan gewerkt, nieuwe infrastructuur, nieuwe bruggen, stuwen, vistrappen, fietsbruggetjes. Zo werden de onlanden van veenweide tot moeras, waar vogels als de witte reiger, lepelaar, zee-arend en diverse eenden en roofvogels voorkomen alsook otters en muizen en diverse libellensoorten. Verder komen er ook bijzondere paddenstoelen voor.

Het was een interessante en boeiende lezing met beelden waarvoor de heer Boekel van harte werd bedankt.