De plek waar de AED hangt is nu voor iedereen goed zichtbaar aangegeven op het Huys van Bunne.