Er is een verkeersbord geplaatst aan de Eelderweg om automobilisten te wijzen op de gewijzigde situatie (wegversmalling). Naar aanleiding van opmerkingen van bewoners over de aangebrachte wegversmallingen bij de grenzen van de bebouwde kom heeft Dorpsbelangen de situaties bekeken en met bewoners erover gesproken. De grootste zorg van bewoners is, dat er onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties zouden zijn ontstaan en dat de doorgang te smal is voor landbouwverkeer.

Dorpsbelangen heeft hierover overleg gehad met de gemeente, waarna bij alle versmallingen het bord ‘situatie gewijzigd’ is geplaatst. Daarnaast worden er nog belijningen op de straat aangebracht, waardoor het zichtbaarder wordt dat er een wegversmalling komt en als men zich aan de toegestane snelheid houdt, kan men tijdig genoeg reageren. De breedtes van de doorgangen is tussen de wegbanden 3,40 m en tussen de palen 4,40 m; dit voldoet aan de wettelijke eisen en zou voldoende breed moeten zijn voor vrachtwagen- en landbouwverkeer.

In het voorjaar wordt opnieuw geïnventariseerd hoe de ervaringen na een half jaar zijn. De ervaring leert namelijk ook, dat nieuwe situaties even tijd nodig hebben om te wennen.

Heb je in de tussentijd vragen, neem dan contact op met Dorpsbelangen.