Op dinsdag 21 mei vindt voor de vrijwilligers van de reanimatiegroep in onze dorpen weer de halfjaarlijkse reanimatietraining plaats. Deze groep bestaat uit ruim 20 leden die zich aangemeld hebben via de website van Hartslagnu.nl als burgerhulpverlener. Zodoende kunnen zij opgeroepen worden in geval van een reanimatie. In onze regio is de aanrijtijd van de ambulance over het algemeen langer dan 6 minuten, een reanimatie kan het beste binnen die 6 minuten gestart worden om meer kans op succes te hebben.

Deze groep kan altijd meer mensen gebruiken. Heb je interesse of wil je meer weten over wat het inhoudt neem dan contact op met de coördinator van de AED  groep Ingrid Huizing via telefoonnummer 06-54963640.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om deze cursusavond bij te wonen.

Datum AED cursus: dinsdag 21 mei 2019  om 19.30 uur in ’t Huys van Bunne.                                  

Graag aanmelden bij: huizing.bunne@gmail.com