met o.a. verslag van een presentatie over de rol van postduiven in diverse oorlogen

Vrouwen van Nu Donderen-Bunne-Winde 17 april in Eetcafé Hoving Donderen.

Na de opening heet de voorzitter ons welkom  met een extra woord van welkom voor de heer H. Meijering, die ons zal vertellen over “Oorlogsduiven” .

Er is een uitnodiging van de Commissie Cultuur voor een “Dagje ’s Hertogenbosch”

De handwerkgroep heeft uitgestald wat ze het afgelopen seizoen hebben gemaakt o.a. cadeautjes voor de verloting op de braderie. Het ziet er allemaal weer prachtig uit.

Er gaan lijsten rond voor de Commissievergadering op 2 mei,  hulp bij de braderie op zondag 8 juli en voor reisjes van de afdeling Norg op 25 mei en van Yde-De Punt op 1 juni.

We worden er op gewezen dat je een inzittendenverzekering moet hebben als je mensen in de auto meeneemt bij een excursie of uitstapje. Heb je dat niet dan loop je een geweldig risico als er wat zou gebeuren.

Margriet vertelt over de Rabobank Clubkascampagne, hoe we hier misschien wat geld voor onze kas kunnen binnenhalen.

Yvonne  legt uit dat we samen met de VVV in Donderen in combinatie met de floralia op 9 september “Heel Donderen bakt” te organiseren. Iedereen in Donderen mag meedoen, er zijn 3  leeftijdsgroepen: kinderen tot 13 jaar, jeugd tot 17 jaar en volwassenen. De taarten worden door een jury  beoordeeld op smaak en presentatie en kunnen geveild worden ten bate van een goed doel in Donderen.

Martje zegt dat wij samen met de afdeling Tynaarlo 9 oktober in Nieuw Buinen de Agrarische dagen bezoeken, 2 oktober is de reservedag.

Janke vertelt over de provinciale wandeldag in Gieterveen.

Op 24 juli zal de fietsvierdaagse vanuit Norg door Donderen komen. Zo mogelijk willen we hiervoor iets organiseren.

Na de pauze komt de heer Meijering aan het woord. Hij vertelt hoe post duiven een belangrijke rol hebben gespeeld in diverse oorlogen vanwege hun vermogen de weg terug naar huis te vinden. Er was zelfs een aantal duiven dat hierdoor beroemd is geworden. Hij vertoonde hierbij allerlei beelden bijvoorbeeld hoe ze werden  vervoerd en getraind. Dit is voor velen van ons een onbekend iets.

De heer Meijering wordt bedankt voor zijn verhaal en de voorzitter wenst ons na vermelding van de avond- en dagfietstocht resp. 29 mei en 7 augustus en de leut en teut op 12 juni en 12 en 16 augustus een fijne zomer.