Niet veilig genoeg ...

De speeltuin staat er alweer een aantal jaren, er wordt veel gebruik van gemaakt en regelmatig wordt er een officiële inspectie uitgevoerd en zo nodig reparaties om alles veilig te houden.

De kabelbaan  hebben we tijdelijk buiten gebruik moeten stellen, omdat reparatie hiervan wat meer voeten in aarde heeft. Eén van de staanders is ernstig aangetast door houtrot en de overige zijn ook niet meer fonkelnieuw.

In de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen op dinsdag 9 april (een agenda volgt nog) zal onderhoud van speeltuin en Hardenstee besproken worden.

We zullen er met zijn allen echt wat aan moeten doen.

Vereniging Dorpsbelangen