vanwege Corona .......

ALV van Dorpsbelangen, gepland voor dinsdag 16 november 2021, gaat NIET door

Geen Algemene Ledenvergadering (ALV) van Vereniging dorpsbelangen

Waar we in onze uitnodiging van eind oktober om de ALV bij te wonen al een voorbehoud maakten, lijkt de realiteit nu tegen te vallen. Door het steeds groter aantal besmettingen, de nieuwe coronagolf en verdergaande maatregelen van de regering vinden wij het als bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Bunne Winde Bunnerveen niet meer verantwoord om de ALV, gepland voor dinsdagavond 16 november, door te laten gaan.

Terugblik

Terugkijkend op 2020 waarbij we ook een deel van 2021 meenemen, blijkt er in de coronatijd toch wel wat gedaan te zijn. Vooral in en rond de Hardenstee zijn er activiteiten ondernomen, zaken vervangen en spullen gerepareerd. Zo is er een nieuwe gevelkachel geïnstalleerd, is het scheefgezakte en spleetrijke tegelpad van de openbare weg naar de Hardenstee opnieuw gelegd. Verder is er een nieuwe koelkast aangeschaft, de oude was te energie- verspillend. De speeltuin heeft haar jaarlijks keuring ondergaan, waarbij dit keer wat vermolmde houten delen vervangen moesten worden om er veilig gebruik van te kunnen blijven maken.

Dit alles kost geld en het is een feit dat we al enige jaren meer uitgeven dan we binnen krijgen aan contributies en overige bijdragen.

Daarom stelt het Bestuur voor om de contributie met ingang van 2022 te verhogen van EUR 12,50 naar EUR 15. Bedenk dat U vroeger dit bedrag ook kwijt was voor de combinatie van lidmaatschap Dorpsbelangen en een abonnement op de Neisputter.

De financiële stukken van Dorpsbelangen over 2020 zijn in het voorjaar gecontroleerd door de kascommissie en in orde bevonden, waarover eind maart 2021 een stukje is verschenen op de Neisputter

Na drie weken zal het voorstel tot contributie verhoging definitief worden afhankelijk van uw reacties.

Verder zijn er ook wat gezelliger dingen te vermelden. Hadden we in het voorjaar nog paaseitjes rondgebracht om u een hart onder de riem te steken, op 21 augustus in een coronaluwe periode konden we los met de BBQ+, compleet met live muziek, pizza oven en praatjes van de verenigingen. Grote opkomst en heel geslaagd. De Neisputter tenslotte leidt in deze tijden een bloeiend bestaan als je kijkt naar de vele artikelen en mededelingen die verschijnen.

We hopen dat iedereen goed de winter doorkomt en dat we in het voorjaar weer in rustiger vaarwater komen.

Met vriendelijke groet

Fons van Dam

namens Vereniging Dorpsbelangen Bunne Winde Bunnerveen