Dorpsbelangen Bunne-Winde-Bunnerveen was afgelopen mei de eerste dorpsbelangenorganisatie in Drenthe dat het Kleine Kernen Spel speelde. Lees hier het verslag

Dorpsbelangen Bunne-Winde-Bunnerveen was afgelopen mei de eerste dorpsbelangenorganisatie in Drenthe dat het Kleine Kernen Spel speelde. In het knusse dorpshuis bij de ijsbaan in Bunne speelde vijf leden van dorpsbelangen en enkele werkgroepen het spel. BOKD zorgde voor de spelbegeleiding en verslaglegging. De casussen in het spel leken het dorp soms op het lijf geschreven. Na het spelen kwam dorpsbelangen tot de conclusie dat ze op veel onderdelen bevestigd werden in hun werkwijze én dat die werkwijze voor hun ook resultaat oplevert. Op enkele thema’s weken ze hier vanaf en wellicht dat ze hier ook hun werkwijze op gaan aanpassen.

Drentse dorpen die na willen denken over hun rol, nu en in de toekomst, kunnen het Kleine Kernen Spel aanvragen bij BOKD. De eerste 10 dorpen die zich aanmelden, krijgen gratis begeleiding bij het spelen van het spel.

Rollen dorpsbelangen

In het spel worden 16 voorbeelden uit de praktijk van dorpen voorgelegd. Deelnemers reflecteren over de rol die ze daarbij zouden willen spelen. Ook worden ze geconfronteerd met hoe andere dorpsorganisaties in dit geval zouden handelen.

De voorbeelden in het spel en de mogelijke rollen voor de dorpsorganisatie komen voort uit het onderzoek dat Universiteit Utrecht in opdracht van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen uitvoerde onder 16 dorpsorganisaties in het hele land. In het onderzoek worden vier rollen onderscheiden: de vertegenwoordiger, de kennisdeler, de verbinder en de aanjager.

Spel aanvragen?

Meer info of het spel meteen aanvragen? Neem contact op met Alle Postmus, adviseur dorpen BOKD via a.postmus@bokd.nl of 0592-315121.