Veel hondenbezitters zijn zich er niet van bewust dat honden absoluut niet in weilanden mogen lopen, omdat zij de parasiet Neospora bij zich kunnen dragen die abortus bij koeien veroorzaakt.

Via deze link is er meer informatie te vinden over het gevaar van de parasiet Neospora en de rol die de hond als overbrenger daar in speelt