Toen ruim 10 jaar geleden het ‘IJshokje’ is vervangen door ‘De Hardenstee’ is er ook veel overleg geweest met naburige bewoners. Eén van de afspraken, die destijds zijn gemaakt is om eventuele overlast te beperken, is over het parkeren tijdens grotere activiteiten in en om Hardenstee. Op initiatief van Dorpsbelangen is bij de bewoners aangegeven dat er in principe geparkeerd wordt op de parkeerplaats van De Hardenstee óf op het sportveld, zodat er niet in de bermen voor de woningen geparkeerd hoeft te worden.

Met de BBQ in het vooruitzicht graag aandacht hiervoor: niet parkeren in de bermen voor de woningen, maar graag op de parkeerplaats of op het sportveld.