De IJsvereniging Nooitgedacht is opgericht op 18 november 1918. De oprichters zijn niet bekend. De eerste ijsbaan in Bunne was het bekende Stuifgat aan de rand van het Bunnerveen. In het verleden was een “niet ijs- en wederdienende activiteit” de jaarvergadering, die goed werd bezocht en vaak ontaardde in een feestavond.

Na de oorlog werd het land Kwabben, achter de boerderij De Harden de nieuwe ijsbaan. Hier werden vele wedstrijden gehouden, waaronder de kortebaanwedstrijd voor vrouwen met een hoofdprijs van 100 gulden. Door de ruilverkaveling kon deze ijsbaan vanaf 1958 niet meer gebruikt worden. Een echte ijsbaan was er niet meer, maar wanneer er geschaatst kon worden werd dit gedaan op het Paasveen.

Na de ruilverkaveling, we zitten dan in 1973, werd er door de Boermarke land beschikbaar gesteld. Deze plek, waar tegenwoordig het MFA is gevestigd, genaamd De Hardenstee, is nog steeds de plek van de huidige ijsbaan. Ook hier werden in de loop der jaren vele wedstrijden gehouden, zoals o.a. de schoolwedstrijden van de voormalige gemeente Vries.