Op 11 april is een werkgroep duurzame energie voor BWB opgericht. Door dorpsgenoten, voor dorpsgenoten. Doel van de werkgroep is het helpen bij inventariseren (wat zijn zoal de mogelijkheden) en het geven van een globaal advies bij ontwerp en aanschaf van duurzame energie installaties. Te denken valt bijvoorbeeld aan isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, warmteterugwinning, zonneboilers. We kunnen  een keer met je meedenken over techniek en financiering (subsidies).

Op dit moment bestaat de werkgroep uit André Santes, Fons van Dam, Klaas Koelstra en Lieuwe Boskma. De werkgroep is te bereiken op energie@neisputter.nl