Vanmiddag 24 november met alle verenigingen en werkgroepen , waaronder Dorpsbelangen,  VvV Bunne-Winde-Bunnerveen en IJsvereniging “Nooitgedacht” Bunne-Winde een 3tal wethouders van Gemeente Tynaarlo ontvangen. Na een een kop koffie en uitleg over het verenigingsleven in Bunne en Winde ging men al klootschietend naar De Melkfabriek waar een informatiebijeenkomst over duurzame energie werd georganiseerd. Weer werd duidelijk dat ook een kleine dorpsgemeenschap niet zonder vrijwilligers kan ! (tekst: toneelgroep)

Na de bijeenkomst in de Hardenstee verplaatste het gezelschap zich al klootschietend naar de Melkfabriek voor het tweede, openbaar toegankelijke, programma onderdeel: twee presentaties over duurzame energie in B-W-B. De werkgroep Duurzame Energie wilde de drie aanwezige wethouders graag een indruk geven van de initiatieven uit het dorp op dit gebied.

Na een korte inleiding van Eddi Ottens kwam als eerste Eelco Hidskes aan het woord, over het verduurzamen van zijn Melkfabriek. Hij gaf een helder inkijkje in het grote project. Het begon met het isoleren van de fabriek ten tijde van de verbouwing, daarna wees het vooronderzoek van de tot dan toe gebruikte energie uit wat de beste keuzes zouden zijn voor de toekomst. Er kwamen uiteindelijk 56 zonnepanelen op het dak van de fabriek en er werd een warmtepomp geïnstalleerd, waarvoor 6 bronnen op een diepte van 150 m werden geboord. Waar de energierekening in de oude situatie circa 1200,- per maand bedroeg, liep de rekening geleidelijk terug naar 950,- euro, vervolgens naar de eerste maand in de zomer 60,- voor elektriciteit en 60,- voor gas, om de daaropvolgende maand al uit te komen op slechts 30,- voor gas en een teruggave van 300,- voor elektriciteit! Dit alles vereiste een forse investering, maar deze bedragen geven aan dat door de specataculaire besparing deze investering  in enkele jaren kan worden terugverdiend.

Nieuwsgierig gemaakt door Eelco’s presentatie rees natuurlijk de vraag hoe de gemiddelde dorpsgenoot op een overzichtelijke en niet al te kostbare manier over zou kunnen gaan op duurzame energie. Hiertoe had Lieuwe Boskma een volledig uitgerekend verhaal in elkaar gezet  over een fictieve Bunnenaar – Bunnie – in een gemiddeld vrijstaand eengezinshuis. Hij rekende ons voor hoe Bunnie bij een gebruik van 3500 kWh elektriciteit en 2500 m3 gas, waarvoor hij nu ca. 2750,- per jaar betaalt, alleen al op elektriciteit een besparing van 750,- kan realiseren door een investering van netto 4100,- (5000,- en teruggave van btw). Oftewel in 5 jaar zal Bunnie zijn investering hebben terugverdiend. Op eenzelfde manier rekende Lieuwe ons voor hoe we door middel van een warmtepomp het gasverbruik zouden kunnen elimineren. De werking van een warmtepomp en de verschillende systemen werden beknopt uiteengezet. De luisteraars waren aangenaam verrast door het overzicht van Lieuwe.

Waar het de commissie Duurzame Energie om gaat is inzicht verkrijgen in de diverse initiatieven met als doel mogelijk te komen tot gezamenlijke initiatieven, net als bij de glasvezelaanleg is gebeurd. De werkgroep wil de mogelijkheid bekijken of een vergelijkbaar gezamenlijk traject met duurzame energie mogelijk en haalbaar is. Uitgaand van het principe ‘de buurt als platform’. Een allereerst stapje is met deze bijeenkomst in die richting gezet, en het aantal geïnteresseerden dat afkwam op deze presentaties en het aantal dorpsgenoten met kennis op het gebied van duurzame energie zijn bemoedigend.
(tekst Annet vd Broek)

Geheel in de traditie van ons mooie dorp is aansluitend nog uitgebreid nageborreld in de melkfabriek. Ondersteund door o.a. bitterballen en glaasjes wijn zijn de gezamenlijke kansen op energiegebied, evenals het overige leven, uitgebreid doorgenomen…..

De tekst van de presentatie van Lieuwe is hier te downloaden

presentatie duurzame energie MF 24-11-2017