Een persoonlijk verhaal over geslachtsverandering

Na de opening en een woord van welkom, in het bijzonder voor mevrouw C. van der Linde en haar zoon Max onze sprekers deze avond, kwamen de ingekomen stukken aan de orde. O.a. de Provinciale Commissie Cultuur nodigt uit voor de Kerst-inn op 14 december in de Voorhof in Westerbork, de Commissie Reizen geeft een presentatie van de geplande reizen van 2018 in het Wilhelmina Zalencentrum in Beilen op 17 november en de Commissie Vrouwenstreken heeft op 22 november een workshop “De Stijl” in de Voorhof in Westerbork.

Na nog wat mededelingen en een verslag van de Agrarische dag  komen na de pauze onze oud-plaatsgenoten mevrouw van de Linde en zoon Max aan het woord. Het onderwerp is: Proces tot geslachtsverandering.

Zoon Max, geboren als meisje, was als kind wel happy, maar in de pubertijd was ze teruggetrokken, moeilijk en eenzaam, ze voelde zich ongelukkig. Ze heeft een aantal maanden in het buitenland doorgebracht en toen ze terug kwam, werd duidelijk dat ze niet gelukkig was in haar lichaam.    M.a.w.  genderdysforie: een afkeer van het eigen geslacht en eigen lichaam, verschil tussen hoofd en lichaam en niet in je rol in de maatschappij passen. Volgens “Loesje” is transgender: niet omdat ik anders wil zijn maar omdat ik mezelf wil zijn.  Na vele gesprekken en onderzoeken volgden  hormoonbehandelingen en operaties die leidden tot geslachtsverandering. Alles heeft samen een aantal jaren geduurd. Een mijlpaal was toen hij ook officieel werd ingeschreven in de Burgerlijke stand als man. Max is zelf steeds open geweest over zijn geslachtsverandering en heeft bijv. op school geen nare reacties gehad. Het was een zeer persoonlijk verhaal van moeder en zoon over hoe zij de geslachtsverandering hebben beleefd. Een onderwerp dat ook vragen opriep die heel open werden beantwoord. De voorzitter bedankte de sprekers hartelijk voor hun verhaal, wat ons een beetje meer inzicht heeft gegeven in dit onderwerp.

De volgende bijeenkomst is de kerstavond op 18 december bij Eetcafé Hoving, mevrouw Rutgers zal ons dan vertellen over  “Kerstviering met de nyckelharpa”.