Op donderdag 18 oktober was de maandelijkse bijeenkomst van ‘Vrouwen van Nu Donderen, Bunne, Winde’ in eetcafé Hoving. De voorzitter, Yvonne Knol, verwelkomde ons. Ook werden de gast spreeksters Nellie en Anja, van het televisieprogramma “Door het oog van de naald” welkom geheten.

Er waren geen op of aanmerkingen op het digitaal verstuurde verslag.

De volgende wandeldag is op 10 november in Norg.

Bij de jaarvergadering treden er verschillende commissieleden af en werd er aan deze leden verzocht zelf vervanging te zoeken. Ook werd nog eens een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden.

Van het provinciaal bestuur nieuws over netwerken, en van de commissie reizen een reis naar Italië in het voorjaar van 2017.
Bij de rondvraag deelde Ginie Groenwold mee dat ze bedankte als lid. Ginie is verhuisd naar Norg. Martje deed verslag van de Agrarische dag georganiseerd vanuit Veendam. Er werd een bedrijf bezocht waar spruiten werden verwerkt, het spoorlijn museum en daaraan vast een ritje met een oude tram. Het veenkoloniale landschap stond centraal deze dag.

Na de pauze was het programma voor Nellie en Anja. Zij hebben meegedaan aan het RTL programma “Door het oog van de naald”. Talpa selecteerde de kandidaten en dat was wel een strenge selectie. Er bleven 10 duo’s over en zij werden ook thuis bezocht voor opnamen. Verder brachten ze een bezoek aan een stoffengroothandel en werden er stoffen uitgezocht. De opnamen waren in een oude fabriek in Leiden. Totaal duurden de opnamen 27 dagen. Elke week een andere opdracht. Elke week een ander model, dat was best vermoeiend vonden de dames. De ene keer winnen de andere week middenmoot. Ze hadden exact 4 uur. De dames zijn er net voor de finale uitgegaan, maar kijken wel terug op een mooie ervaring. Anja en Nellie brachten het op een heel spontane manier en vulden elkaar, waar nodig aan. Iedereen heeft wel genoten van hun verhaal.

Yvonne bedankte de dames en wenste ons wel thuis.

Volgende bijeenkomst is op 15 november in Donderen. Introducees zijn welkom.