Een cabaretavond ter ere van het 55 jarig jubileum

Jubileumfeest Vrouwen van Nu.

Vrijdag 13 oktober hebben de Vrouwen van Nu hun 55-jarig jubileum in Eetcafé Hoving gevierd.        In 1962 werd de afdeling Donderen-Bunne-Winde  van toen Nederlandse Bond van Plattelands-vrouwen opgericht, dus reden voor een feestje. De voorbereidingen waren al lang tevoren begonnen, want als je een bepaalde cabaretgroep  wil, moet je er op tijd bij zijn. Tien jaar geleden  hadden ze met geweldig succes voor ons opgetreden, dus voor herhaling vatbaar:  de vrouwencabaretgroep “Twee recht, twee averecht”.

Het idee was behalve de leden met partner of introducé ook oud-leden uit te nodigen  en daarbij nog de leden van onze zusterafdelingen  Oudemolen, Yde-De Punt enZuidlaarderveen.  De zaal was goed gevuld en na het welkom werden de leden van het eerste uur in het zonnetje gezet. De dames Trientje Hoving-Boer, Annie Barels-Brouwer, en Jantje Homan-Hendriks kregen een bloemetje aangeboden.

Na de koffie met wat lekkers was de beurt aan de dames van “Twee recht, twee averecht”. Met hun sketches, liedjes en conferences  hielden ze ons voortdurend een spiegel voor wat behoorlijk op de lachspieren werkte. Het was zeer herkenbaar voor velen. Het is knap dat ze al 35 jaar optreden en elke twee jaar hebben ze een nieuw programma. Ze doen alles zelf met vijf vrouwen: decor, teksten, muziek, geluid,  belichting en vervoer met een busje. We hebben weer ten volle genoten en dat was te horen aan het applaus aan het einde van het programma. Na afloop werd nog gezellig even nagenoten met een hapje en een drankje.