Voor het Project ‘Natuurerven en biodiversiteit in BWB’ zijn inmiddels de eerste erven bezocht, mede met het idee dat mogelijke aanplant nog in het voorjaar gerealiseerd zou kunnen worden.
We hebben geluk dat het voorjaar een koude start heeft, waardoor een deel van de aanplant nog geplant kan gaan worden. Het plantgoed hiervoor zou wellicht deze week al geleverd en uiterlijk volgende week daarna. De start is er!

Degenen die laanbomen, nestkasten en/of bloemenmengsels in hun plan of op hun wensenlijst hebben staan, moeten helaas nog even wachten op de levering, omdat deze later worden geleverd. Inzaaien in het najaar is namelijk betere periode om bloemenmengsels in te zaaien. Ook laanbomen kunnen beter nu niet meer worden geplant; de kans dat ze niet of slecht aanslaan wordt te groot.
Nestkasten zou Landschapsbeheer graag nog laten leveren, maar op dit moment heeft de landelijke leverancier een probleem met de voorraden en Landschapsbeheer kan (nog) niet uitwijken naar een andere leverancier.

Tijdens de Jaarvergadering van Dorpsbelangen kwamen er naast de positieve reacties op dit project, ook een aantal kritische opmerkingen over de inventarisaties. Daarover heeft de Werkgroep Groen inmiddels contact gehad met Landschapsbeheer Drenthe en de betrokken personen zijn daarover per email geïnformeerd.

Mocht je ook deelnemen in het project en je hebt vragen of opmerkingen, laat het ons vooral weten, want … wat we niet weten kunnen we ook niet verbeteren.

Tot slot: zoals al eerder benoemd is aanmelding voor deelname aan dit project helaas niet meer mogelijk, aangezien er inmiddels al meer erven deelnemen dan dat was voorzien.