Tijdens de informatieavond op woensdag 2 november jl. zijn onder andere de uitkomsten van de 'Enquête Landschap Bunne-Winde-Bunnerveen' toegelicht.

Tijdens de informatieavond op woensdag 2 november jl. zijn onder andere de uitkomsten van de ‘Enquête Landschap Bunne-Winde-Bunnerveen’ toegelicht. De enquête is een onderzoek naar de beleving van het landschap en het groen rondom Bunne, Winde en Bunnerveen.  Met de uitkomsten gaat de werkgroep aan het werk om een vervolg te geven aan het project ‘Herstel Boerenerven’, waar destijds veel animo voor was. Voor dergelijke projecten is subsidie mogelijk; gezamenlijk met Landschapsbeheer Drenthe en de gemeente Tynaarlo gaan we hiermee bezig. Het rapport met de resultaten van de enquête zijn via de website te bekijken (als pdf)

Klik hier om het rapport te bekijken

voorkant-enquete-bwb