De kaarsjes zijn eetcafé Hoving al ontstoken, ze staan voor warmte en licht, geen lockdowns meer en bezoekjes en feestjes zijn weer mogelijk. We moeten werken aan oplossingen, tradities , samen alles delen, de invulling van een nieuw seizoen. Het spreekwoord zegt: “Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar gaan zoals het komt’.

We herdenken Riek Beijering; zij heeft zich ingezet in verenigingsleven. Wij wensen Lia en familie heel veel sterkte met het overlijden van Geert Fonk. Ria leest een kerstgedicht en het Provinciaal Bestuur word volgende keer besproken.

De heer Henk Nijkeuter verteld ons vanavond over de tradities en oude gebruiken in de midwintertijd. Dit is de periode van 21 december tot en met 6 januari. Hij vertelt over de Godenverhalen, de Germaanse en Saksische tijd, vanaf zo’n 2000 jaar terug tot nu. Het luiden van de klokken in Stellingwerf van 21 december tot en met 31 december is om de levenskracht weer op te wekken. In deze zelfde tijd is in Drenthe en Twente het midwinterhoornblazen (joelen) dat tot 6 januari duurt, de dag van de 3 koningen. Sterrekinderen gingen zingend langs de deuren met een ster en als ze een teken op je deur zetten, dan was het goed (is nu bij ons 11 november). De maretak staat voor vrede en vriendschap en er is een Noorse mythe, met pijl doodgeschoten, waarbij de besjes tranen van woede zijn. Tot slot het Nieuwjaar met kniepertjes voor afgelopen jaar en rolletjes voor het nieuwe jaar en een Nieuwjaarsduik. De heer Nijkeuter besluit met een gedicht van Alie Brals Luinge over december.

In de pauze worden we verrast met een kaasplankje en Ria draagt nog gedicht voor over de laatste dagen van ’t jaar.